1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 18 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1905 бб, бк, брз, дгл, см, 195 97 3 370 32 697 28364 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1906 бб, бк, брз, см, трп, чб, 403 161 4 263 31 862 40237 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1911 гбр, здб, 2 2 0 976 0 980 44171 Явен търг

29.11.2018
19.12.2018 19.12.2018
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1913 бб, 244 234 2 80 11 571 27762 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1914 бб, здб, 0 38 3 174 15 230 6429 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1915 бб, бк, гбр, дгл, здб, чб, 1 11 1 525 1 539 17925 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1916 гбр, здб, чб, 20 61 3 243 20 347 11961 Явен търг

29.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1900 бб, бк, брз, ела, см, 121 114 10 185 15 445 21184 Електронен търг

01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1907 бб, бк, трп, 181 38 1 189 17 426 19640 Електронен търг

01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1912 бб, 218 231 1 75 53 578 27183 Електронен търг

01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1917 бк, здб, 36 17 0 1632 154 1839 77474 Електронен търг

01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1921 бб, бк, брз, см, 33 4 0 411 28 476 18983 Електронен търг

01.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1922-с бб, здб, 680 239 56 399 78 1452 69585 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1923-с бб, здб, 446 126 40 245 60 917 45291 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1924-с бб, бк, брз, чб, 257 102 15 190 36 600 28180 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1925-с бб, бк, брз, трп, чб, 263 124 29 310 72 798 33787 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1926-с бб, бк, дгл, 735 194 55 361 72 1417 71974 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1927-с бб, бк, 1376 277 74 425 110 2262 126824 Явен търг

03.05.2019
ПРОВЕДЕНА