1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 14 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2003 бб, бк, брз, ела, 166 31 10 128 10 345 18303 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2013 бк, здб, 0 0 0 107 0 107 4612 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2000 бк, 136 8 6 470 34 654 29812 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2001 бб, бк, брз, ела, 825 56 4 457 33 1375 74296 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2002 бб, бк, брз, см, 604 48 6 553 86 1297 62585 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2004 бб, бк, брз, 311 64 3 252 13 643 33660 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2006 бб, бк, трп, 191 20 4 131 13 359 18354 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2008 бб, бк, 650 57 13 709 301 1730 87100 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2009 бб, бк, 421 43 12 704 152 1332 64668 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2010 бб, бк, 86 11 10 598 76 781 32875 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2014 гбр, здб, 2 3 0 267 0 272 12595 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2015 здб, 1 4 1 230 0 236 10916 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2016 бк, здб, 53 11 0 285 0 349 17616 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 2017 бк, гбр, здб, 74 13 11 320 31 449 20887 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА