1 2 3

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 9 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1902 бб, бк, ела, трп, 269 28 5 378 55 735 23379 Открит конкурс

06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1903 бб, бк, трп, 363 20 5 361 82 831 26357 Открит конкурс

06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1904 бб, бк, брз, трп, 276 15 1 424 155 871 28083 Открит конкурс

06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1909 бк, трп, 538 58 8 1347 220 2171 72975 Открит конкурс

06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1910 бк, гбр, трп, 936 63 11 1669 216 2895 95453 Открит конкурс

06.12.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1908 бк, 260 23 0 412 53 748 24652 Открит конкурс

12.02.2019
01.03.2019 01.03.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1918 бк, гбр, дб, здб, 61 3 4 559 10 637 22903 Открит конкурс

12.02.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1901 бб, бк, брз, трп, 327 37 3 679 203 1249 40704 Открит конкурс

19.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlkatunci@nug.bg 1919 бк, 440 9 16 545 130 1140 36969 Открит конкурс

19.03.2019
ПРОВЕДЕНА