1 2 3

НачалоНовиниОТКРИТ КОНКУРС

ОТКРИТ КОНКУРС


04/06/2018

 ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАТУНЦИ