1 2 3

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 23 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2003 бб, бк, брз, ела, 166 31 10 128 10 345 18303 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2013 бк, здб, 0 0 0 107 0 107 4612 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2000 бк, 136 8 6 470 34 654 29812 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2001 бб, бк, брз, ела, см, 825 56 4 457 33 1375 74296 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2002 бб, бк, брз, см, 604 48 6 553 86 1297 62585 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2004 бб, бк, брз, 311 64 3 252 13 643 33660 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2006 бб, бк, трп, 191 20 4 131 13 359 18354 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2008 бб, бк, 650 57 13 709 301 1730 87100 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2009 бб, бк, 421 43 12 704 152 1332 64668 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2010 бб, бк, 86 11 10 598 76 781 32875 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2014 гбр, здб, 2 3 0 267 0 272 12595 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2015 здб, 1 4 1 230 0 236 10916 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2016 бк, здб, 53 11 0 285 0 349 17616 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2017 бк, гбр, здб, 74 13 11 320 31 449 20887 Явен търг

26.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2011 бк, 81 20 3 222 80 406 19197 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 dlk[email protected] 2005 бб, бк, брз, 314 26 3 679 69 1091 48083 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2007 бк, гбр, трп, 238 32 26 606 42 944 42856 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2012 бк, 135 48 5 570 104 862 39495 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2018 бб, бк, 702 32 1 830 188 1753 88171 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2024 бб, бк, трп, 114 30 16 398 38 596 25146 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2025 ела, см, 91 22 15 26 9 163 9375 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2026 бб, бк, брз, дгл, см, чб, 137 36 9 42 9 233 12786 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Катунци 07438 21 17 [email protected] 2027 бб, бк, см, трп, 325 106 36 708 81 1256 46823 Явен търг

15.06.2020
ПРОВЕДЕНА