1 2 3

НачалоНовиниООТКРИТ КОНКУРС

ООТКРИТ КОНКУРС


24/06/2020

 

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

протокол

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР