1 2 3

НачалоНовиниООТКРИТ КОНКУРС

ООТКРИТ КОНКУРС


01/10/2020

 ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА дейности в горски територии - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен склад

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР